Voor wie en hoe werk ik?

Voor wie.

De redenen om hulp bij  Psychologenpraktijk Nunspeet te vragen kunnen vele zijn. U kunt het beste hierover met uw huisarts overleggen. Die kan dan wanneer dat passend is, voor een doorverwijzing zorgen wat nodig is om uw gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.

Wanneer u niet verwezen wilt worden maar wel een hulpvraag heeft dan kunt u rechtstreeks contact opnemen. Kijkt u dan ook even bij vergoedingen!

U kunt ook contact opnemen wanneer uw vraag de partnerrelatie of bijvoorbeeld, gezinsrelaties betreft. In principe worden deze gesprekken niet vergoed maar in overleg kunnen we nagaan of daar toch mogelijkheden voor zijn.

 

Hoe ik werk.

Wanneer u zich aangemeld heeft bij Psychologenpraktijk Nunspeet zal het eerste gesprek met u een kennismakingsgesprek zijn. (sommigen noemen dat intake).

Ik wil dan graag van u horen waar u mee zit en we kunnen een begin maken met het snappen hoe het toch allemaal zo gekomen is. Daarbij is het belangrijk dat we helder krijgen wat u hoopt dat gesprekken u gaan opleveren. (Dit bij elkaar wordt dan de inhoud van het behandelplan)

U maakt dan ook kennis met mij. Het is belangrijk dat het voor u in ons contact goed is. We weten dat goed contact ervaren een belangrijk aspect is van succesvol hulpverlenen. Ik zal u dan ook uitnodigen om mij te vertellen wanneer er iets in ons contact niet klopt voor uw gevoel. (Of wanneer u helemaal geen klik ervaart wil ik met u meedenken waar u dan geholpen zou kunnen worden.)

Methodiek?

De problemen die u kunt ervaren staan vaak niet op zichzelf.  Veelal is er sprake van een wisselwerking met uw omgeving en met wat u heeft meegemaakt. Ik vind het belangrijk om al deze aspecten mee te wegen in plaats van alleen het probleem centraal te stellen: niet het probleem, maar u en uw omgeving staan centraal.  Een uitgangspunt voor mij is dat we sociale wezens zijn. Ik denk dan ook altijd met u na wie er een belangrijke rol spelen in uw leven. In overleg met u kunnen we dan mogelijk hen ook uitnodigen om mee te doen met onze gesprekken. Altijd alleen met uw instemming.

Wanneer er nog andere hulpverleners betrokken zijn werk ik graag met hen samen. Zodat we samen met u sterker staan.

Ik ben bekend met verschillende methoden en technieken uit de psychologische hulpverlening. Al naar gelang het passend is kunnen we die inzetten waarbij mijn streven is om u zoveel mogelijk regie te geven. Het gaat er namelijk om hoe we mijn kennis van de psychologie en uw kennis van uzelf zo goed mogelijk kunnen verbinden om een zo optimaal mogelijk positief effect te krijgen.

Omdat ieder mens uniek is geef ik therapie op maat: u en uw hulpvraag staan centraal. De behandeling wordt hierop aangesloten en zal zo lang als nodig zijn, maar ook zo kort als mogelijk. 

 

Wanneer?

Mijn werkdagen in eigen praktijk zijn in principe donderdag en vrijdag.

Waar?

De praktijkruimte is aan de Oenenburgweg 86 te Nunspeet. (In hetzelfde pand als Buurtzorg)

In voorkomende gevallen is huisbezoek ook mogelijk.

e-mail: w.bredewout@extenzo.nu  tel: 0641213291; adres: Oenenburgweg 86, Nunspeet.